25-lecie powstania Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

25-lecie powstania Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

1 października 2022 r. Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej będzie obchodzić 25-lecie powstania.

Akcja Katolicka to ruch święckich katolików powstały w 1876 r. W Polsce Akcja Katolicka pojawiła się na początku XX wieku.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Program obchodów 25-lecia powstania Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej:

Godz. 10:00 –  Msza św. Jubileuszowa z okazji 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezja Ełckiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD Biskupa Ełckiego w Katedrze

Godz. 11:30 – Uroczysta Gala połączona z prelekcją, podziękowaniem, występem zaproszonych gości

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej