Orędzie Biskupa Ełckiego na Wielkanoc 2024

Orędzie Biskupa Ełckiego na Wielkanoc 2024

Drodzy Bracia i Siostry!

„Chrystus Pan zmartwychwstał!” – tymi słowami Kościół przez wieki oznajmia prawdę o zmartwychwstaniu. Tymi słowami i ja obwieszczam fakt cudu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz daję świadectwo wiary, że On prawdziwie zmartwychwstał i jest obecny w Eucharystii pod postacią chleba i wina. On żyje i jest naszą nadzieją, że my wszyscy, którzy w Niego wierzymy, również zmartwychwstaniemy.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyszło nam przeżywać w czasie niepewności, zagrożenia wojną, wśród podziałów społecznych i narastających antagonizmów. Naszą codzienność naznacza lęk o przyszłość, a niekiedy zwątpienie, bo widzimy ogrom zła, które rozprzestrzeniło się wokół i dotyka także nas. Tracimy ducha i opadamy z sił. Z wielkim niepokojem obserwujemy to, co dzieje się w Europie i świecie. Z troską myślimy o tym, jak potoczą się losy naszej Ojczyzny.

I właśnie teraz staje wśród nas Zmartwychwstały Chrystus i mówi: „Pokój wam!” (J 20,19). Ten, który wiele wycierpiał, był znieważony i wyszydzony, który upadał pod ciężarem krzyża i dał się do niego przybić, dziś przychodzi do nas w chwale Ojca Niebieskiego jako „zwycięzca śmierci, piekła i szatana”. Przychodzi ze światłem, które rozprasza mroki niewiary i zwątpienia. Daje nam raz jeszcze odczuć, że Bóg jest Ojcem, a On Zbawicielem i ratunkiem dla zagubionej ludzkości. Chrystus jest z nami. Zapewnił nas o tym, mówiąc: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

W diecezji ełckiej wspólnie przeżywamy te tajemnice podczas Kongresu Eucharystycznego, który jest czasem łaski dla nas wszystkich. Poprzez modlitwę, adorację, celebrowanie Mszy Świętej, konferencje i inne wydarzenia kongresowe chcemy ożywić w sobie wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy odnowić relacje z Tym, który o sobie powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest Moje ciało za życie świata” (J 6,51).

Jezus w tajemnicy Eucharystii jest źródłem wszelkich łask. Trzeba więc, abyśmy Mu zaufali i odnowili w sobie pobożność eucharystyczną i bojaźń Bożą. Gdy otworzymy się na Jego obecność i z miłością odpowiemy na Jego miłość, wtedy znajdziemy pociechę, radość, pokój i poczucie bezpieczeństwa. A zatem posłuchajmy wezwania psalmisty, który zachęca: „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34,9).

Umiłowani! Życzę Wam wielkanocnej radości, w której tkwi pewność, że miłość jest silniejsza niż śmierć, a miłosierdzie silniejsze niż grzech. Niech wielkanocne misterium nowego życia, którym obdarowuje nas Chrystus, pobudzi serca do jeszcze większej miłości Boga i bliźnich. Niech odrodzi i umocni w nas nadzieję i pomoże pokonywać wszelkie trudności i przeciwności losu.

Niech sprawi, że tęsknota za niebem będzie towarzyszyć nam każdego dnia i umocni naszą wiarę, że Jezus jest z nami obecny w Eucharystii i daje nam siebie w Komunii świętej jako pokarm, byśmy nie ustali na tej drodze.

Niech Zmartwychwstały Chrystus zamieszka w Waszych sercach i będzie dla Was najlepszym Ojcem, Bratem i Przyjacielem. Niech obdarza Was pokojem, radością prawdziwego szczęścia i darem zdrowia. Niech w mocy Ducha Świętego przemienia Was na autentycznych świadków Jego zmartwychwstania, abyście mogli wyśpiewać: „Radością moją jest Chrystus Zmartwychwstały”.

Z życzeniami przesyłam Wam zapewnienie o modlitwie oraz błogosławieństwo Boże: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Bp Jerzy Mazur SVD